Ügyvédi iroda, közjegyző

Közjegyzői iroda, okirat készítés Budapest

1095 Boráros tér 7. 3. lph. V/11. (Dunaház)

Budapesten keres olyan megbízható közjegyzői irodát, ahol sok éves szakmai tapasztalattal biztosítanak okirat készítést? Várom szíves bejelentkezését, ha közjegyzői irodát keres Budapesten, mert okirat készítésre, jogi segítségre vagy bizalmi őrzésre van ...

Telefon06-1/782-3040, 06-1/782-3041, 06-20/507-6287
Fax06-1/782-3043
E-mail
Ingatlan adásvételi szerződés készítés Budapest, ingatlanjogi ügyvéd Budapest

1102 Kőrösi Csoma sétány 4.

Ingatlanjogi ügyvédként várom budapesti ügyvédi irodámban, ahol többek köz ingatlan adásvételi szerződés készítés esetén is rendelkezésre állok. Az ingatlan adásvételi szerződés készítésében a segítésére leszünk, valamint az ingatlannal kapcsolatos földhi ...

Telefon06-1/433-4292
E-mail
Budapesti ügyvédi iroda, regisztrált mediátor Budapest

1126 Ugocsa u. 5. 4/1.

Budapesti ügyvédi irodánkban várjuk ügyfeleinket, ha jogi képviseletre lenne szükségük. Regisztrált mediátorként is rendelkezésre állunk, ügyvédi irodánk peren kívüli közvetítői tevékenységet is ellát budapesti megbízóink számára. Fő tevékenységeink közé ...

Telefon06-1/400-6358, 06-70/380-4161
E-mail

1201 Klapka u. 6.

Amennyiben Budapesten polgári jogi vagy családjogi ügyekben szüksége van tapasztalt jogi képviseletre, várom megtisztelő megkeresését ügyvédi irodámban. Tanácsadással, segítséggel is készséggel rendelkezésre állok, ha kártérítési, öröklési, tulajdoni ügye ...

Telefon06-1/283-2355, 06-30/940-5917
E-mail

1043 Munkásotthon utca 18. I/11

Megbízható és tapasztalt ügyvédet keres Budapesten mert ügyvédi képviseletre van szüksége? Több évtizedes ügyvédi tapasztalattal várom ügyfeleimet budapesti ügyvédi irodámban, ahol polgári és családjogi kérdések esetén is segítséget nyújtok ügyfeleim rész ...

Telefon06-30/280-6832, 06-30/141-1956
E-mail

1023 Topánka u. 4.

Budapesten keres olyan közjegyzőt, aki sok éves tapasztalattal vállal szerződés készítést vagy végrendelet készítést? Várom budapesti közjegyző irodámban, ahol végrendelet és szerződés készítéssel is rendelkezésre állok, de emellett készséggel vállalok hi ...

Telefon06-1/285-0006, 06-1/421-0118
E-mail
Közjegyző, közjegyzői iroda Budapest

1173 Pesti út 134. fszt/3.

Közjegyzői irodám Budapesten működik, ahol nagy szakmai tapasztalattal várom tisztelt megbízóimat, akiknek közjegyzőre van szükségük. Budapesti közjegyzőként minden feladat esetén rendelkezésre állok, legyen az végrendelet vagy házassági szerződés készíté ...

Telefon06-1/257-8712
E-mail
Ingatlanjog Budapest, ingatlan adásvételi szerződés Budapest

1163 Cziráki utca 26-32. (EMG irodaház) fszt/43.

Budapesti ügyvédi irodánkban ingatlanjoggal, ezen belül pedig ingatlan adásvételi szerződések készítésével, valamint mediációval is foglalkozom sok éves ügyvédi gyakorlattal. Az ingatlanjog területén bármilyen felmerült probléma esetén készséggel biztosít ...

Telefon06-1/273-0459, 06-30/924-4776
E-mail
Ingatlanjogi képviselet Budapesten, ingatlan öröklés Budapest

1036 Lajos utca 142. I/3.

Ingatlanjogi képviselettel foglalkozom Budapesten, ezen belül az ingatlan öröklésre vonatkozóan nyújtok jogi segítséget hozzám forduló ügyfeleimnek. Közel 20 éves nyomozói-vizsgálói és 22 éves ügyvédi gyakorlattal állok rendelkezésére megbízóimnak Budapes ...

Telefon06-30/940-4817
E-mail
Ingatlanjog, ingatlanszerződés, ingatlan adásvétel Budapest

1172 Forrásmajori u. 138525/145

Amennyiben ingatlanszerződés készítésre van szüksége, mert ingatlan adásvétel előtt áll, akkor bátran keressen budapesti ügyvédi irodámban, ahol sok éves tapasztalattal és szakértelemmel foglalkozom ingatlanjoggal. Készséggel segítek az ingatlanszerződés ...

Telefon06-1/257-0619, 06-20/928-6268
E-mail

Az ügyvéd szó hallatán lehet, hogy a kellemetlen, vitával járó ügyek rendezése jut eszünkbe. Az tény és való, hogy olyan fontos esetekben fordulunk hozzájuk, mint a válás, végrendelet elkészítése, viták elrendezése. Pedig olyan más helyzetekben is szükségünk van ügyvéd felkérésére, amikor pozitív változás áll be az életünkben. Például vásárolunk egy ingatlant, amikor is az eladó és a vevő is felkér egy ügyvédet, hisz nem is gondolunk olyan dolgok létezésére, ami szükséges egy ingatlan átvétele esetén. Koordinálja, hogy milyen iratokat kell beszerezni, segít abban, hogy mibe mehetünk bele a szerződés megírásánál, és mik azok a pontok, melyeket ha aláírunk a későbbiekben még a rövidebbet húzhatjuk vele.

Az ügyvédi iroda is, csakúgy mint az egyéni ügyvéd a tevékenység megkezdése előtt eskütételt kell, hogy tegyen a területileg illetékes Ügyvédi Kamaránál. Ügyvédi irodát több ügyvéd összefogva is létrehozhat, de egyenként is beléphetnek, épp ezért többféle jogi ügyben jártas ügyvéd dolgozhat egy irodában.

Olyan magánéleti döntések előtt is szívesen kikérjük az ügyvéd véleményét, mint a külföldi munkaszerződés, hisz idegen környezetbe kerülünk, ahol nem árt tisztán látni a jogainkat.

Ha ingatlan ajándékozás történik, akkor is érdemes az ingatlanjogban jártas ügyvéddel konzultálni, illetve ingatlan csere és használat, bérlés esetén is. Tanácsokat tudnak adni a vagyonátruházás, ajándékozás és persze az adásvétel kapcsán felmerülő adó és illetékkötelezettségekről, illetékkedvezményekről vagy épp azok mentességéről. Az ingatlanjogra specializálódott ügyvédek tevékenységi köre is szerteágazó. Segítségül hívhatjuk őket jogi konzultációs esetekben vagy akár egy okiratszerkesztéshez is.

 

Összefoglalva néhány klasszikus ügy, melyben az ingatlanjogi ügyvédhez fordulhatunk:

 

 • szerződés készítése, úgymint: adásvételi, ajándékozási, bérleti, csere, jelzálog, földbérleti
 • elkészíteni a társasház alapító okiratát és a szervezet működési szabályzatát, igény esetén módosítani
 • elkészíteni a lakásszövetkezet alapszabályát, igény esetén módosítani
 • építési ügyekben, ingatlanprojektekben konzultáció
 • engedélyek beszerzése, például külföldi ingatlan esetén
 • földhivatali ügyintézés
 • olyan szerződések készítése, melyek az ingatlanok vagyonához kapcsolódnak, például elővásárlási jog, vételi jog, haszonélvezet
 • birtokvédelem
 • telekalakítás

A polgári jog a magánjognak az a része, amely a mellérendeltségi viszonyban lévő, egyenjogú egyének -akik persze lehetnek természetes vagy jogi személyeknek- a jogait szabályozza. Biztosítja az önrendelkezés szabadságát, a személyiség védelmét és a vagyonával szabad rendelkezést.


Részterületeit tekintve a polgári joghoz soroljuk:

 

 • személyi jogot: ami jog és cselekvőképességgel, szellemi alkotások oltalmával foglalkozik
 • családi jogot: ami a válás esetén biztosítja a közhatalom számára, hogy beavatkozzon a gyermekvállalók viszonyaiba, magánvagyonokba
 • dologi jogot: megfogalmazza a dolog megszerzését, birtoklását és használati jogokat. Ide tartozik a birtokvédelem is
 • kötelmi jogot: ami szabály alá veti a személyek közötti ügyletet, jogosultságokat és kötelezettségeket
 • öröklési jogot: ami a halott személy tulajdonának további sorsát rendezi.

A büntetőjog felöleli mindazon nem kívánatos magatartásokat és jogellenességet, melyek veszélyeztetik a társadalmat vagy az egyént. A gyanúsítottakat felelősségre vonják, s ha beigazolódik bűnösségük, büntetéssel szankcionálják őket. A büntetőjog szabályozásában eltér a többi jogágtól, mivel a többi jogág az életviszonyokat  kívánja szabályok közé határolni, a büntetőjog pedig az életviszonyok védelmére jött létre valamint arra, hogy a jogsértésre reagáljon büntetés formájában. Épp ezért erőteljesebb eszközökkel gyakorolhatja a jogot valamint jelentősebb változást is tud hozni a jogalanyok életében, mint a többi jogág.

A gazdasági élet aktív szereplőinek, cégeknek igen hasznos, ha a mindennapi jogi útvesztőkben gazdasági ügyvéd segíti őket. Különösen ha a tárgyalások multicégekkel kapcsolatosak, ahol elnyomásban érezhetik magunkat. Nem tudják mi az, amire még felhatalmaz a jog és azt sem, mi az, amit máshogy kellene. A gazdasági jogász viszont irányt tud mutatni, a lehetséges lehetőségeket és buktatókat ismertetve. A megbízott ügyvéd el tudja kísérni a cég vezetőjét az üzleti tárgyalásokra, hogy ott ne kerüljön szorító helyzetbe. Szerződéskötés előtt átnézi a kötni kívánt dokumentumot, hogy van-e benne olyan pont, ami indokolatlanul hátrányos lehet számára, esetleg alárendeltnek állítaná be.

A kártérítési ügyekben, amikor úgy érezzük, másnak a hibájából szenvedtünk egészségügyi vagy vagyoni károkat, segíthet a kártérítési ügyek képviselője. Szerződések kötésekor is érdemes tisztában lenni a jogainkkal, melyhez legegyszerűbb és legmegbízhatóbb módon egy hivatalos képviselő felkérésével juthatunk, aki tudja meddig terjednek a jogvédelem határai, ahogy az aktuális változásokat is naprakészen nyomon követi. Amikor lakást vagy autót veszünk, esetleg hitel vagy kölcsönszerződésre vállalkozunk, jó, ha tisztában vagyunk vele, mivel élhet vissza adott helyzetben a másik fél és mi az, ami jogos és nem a helyzetből adódóan használják ki a vélt vagy valós gyengeségeinket. Olyan esetben is gondolhat a jogvédelemre, mint a termékvásárlási jogvédelem, ami védelmet ad arra az esetre, ha hibásan vásárolt termék okoz nekünk kárt. Ilyen esetben a megfelelő jogi képviselettel megkereshetjük a gyártót vagy importőrt, hogy érvényesítsük kártérítési igényünket.

Sajnos vannak kapcsolatok, házasságok amik egy ideig működtek, próbálták vagy sem megmenteni, de a végszó az, hogy jobb külön, mint együtt.
Ezt a döntést általában hosszas civakodás, marakodás előzi meg, mely teljesen elidegeníti egymástól a feleket.
Ha már úgy gondolják a házastársak, hogy nincs megoldás, legalábbis nem tudják tovább keresni a békés állapotot, akkor válóperes ügyvédet keresnek fel vagy együtt, vagy külön-külön.

S hogy miben különbözik az ügyvéd a jogásztól? Nos, minden ügyvéd jogász, de nem minden jogász dolgozik ügyvédként. Minden olyan lediplomázott jogi hallgató, aki elvégezte a tanulmányait az jogász. Ügyvéddé akkor válik a jogász, ha gyakorlatot szerzett akár egy vállalatnál jogászként, akár ügyészként, nyomozóként vagy közjegyzőként ismerkedett a joggal a gyakorlatban. A másik módja, ha a jogász ügyvéd segédjeként kezdte el a gyakorlatban használni a jogi tudását, majd ezen tudását igazolta is minősítőbizottság előtt, vizsga keretében.

Legkeresettebb

 • Szállás, panzió Budapest, kiadó...Hirdetés szövege: Budapesti szállást keres, ami kellemes környezetben található? Szeretettel várja budapesti panziónk az egész családot utcai és udvari kiadó szobákkal, igény szerint! A vendégek részére szobafoglalás árában a zárt udvari parkolási lehetőség is biztosított ...
 • Nyugdíjas hitel Budapest, kölcsön...Hirdetés szövege: Egy bizonyos kor elérése után nagyon nehéz lehet hitelt felvenni, mint ezt nyugdíjasként bizonyára Ön is tapasztalhatta. Mi ezt a problémát igyekszünk megoldani, kifejezetten nyugdíjas korú ügyfeleink részére kínálunk számos hitelcsomgagot Budapesten. Ha ...
 • Ingatlanközvetítés, ingatlan...Hirdetés szövege: Vállalkozásomat több, mint húsz éve indítottam el, jelenleg a XVI. kerületben működtetem irodámat. Az eltelt időszak alatt sok visszatérő ügyféllel volt szerencsénk dolgozni, s akik megbíznak bennünk, tovább is ajánlanak, mely a legnagyobb referencia szám ...
 • Céges nyelvoktatás, egyéni...Hirdetés szövege: Budapesten található nyelviskolánkban vállalunk egyéni nyelvoktatást illetve céges nyelvoktatást is. Minden ember más, a nyelvtanulás terén is. Vannak olyan emberek, akik a csoportos nyelvtanulás helyett az egyéni nyelvtanulást részesítik előnyben, mert í ...
 • Veterán autó kiállítás Budapest,...Hirdetés szövege: Veterán autó kiállításunk nem egy egyszerű autókiállítás, nálunk megtarthatja céges vagy családi rendezvényét, s ha a múzeumban megtetszett egy autó, akár ki is bérelheti! Ha a bérlés után nehezére esik megválni a járműtől, ne gondolkodjon, akár meg is ve ...
 • Kárpitos Budapest, bútor felújítás...Hirdetés szövege: Kárpitosként Budapesten nem csak ülőgarnitúrák, fotelek áthúzásával, felújításával foglalkozom, vállalom antik bútorok teljes restaurációját is. Sokan vannak úgy, hogy a régi, jól megszokott kényelmes kanapét vagy francia ágyat sajnálják és nem szeretnék ...
 • Ékszerbolt Budapest, ötvös...Hirdetés szövege: Budapesti ékszerboltunkban ötvösként több, mint 70 éve foglalkozunk ékszerkészítéssel, ékszerjavítással, akár egyedi elképzelések alapján vagy katalógusból választott ékszer esetében. Amennyiben arany vagy ezüst ékszert szeretne készíttetni, állok rendelk ...
 • Figura torta rendelés Budapest,...Hirdetés szövege: Amennyiben Budapesten olyan cukrászdát keres, ahol leadhatja figura torta rendelését, vagy esetleg esküvői tortarendelés miatt keres egy megbízható cukrászdát, várjuk szeretettel! Nagy múltú budapesti cukrászdánk kiváló minőséggel várja tisztelt vendégeit ...
 • Társasház könyvelő Budapest,...Hirdetés szövege: Budapesti cégünk nagy tapasztalattal végzi a társasházi könyvvezetést, naprakész társasház könyvelést biztosítva ügyfelei részére 2005 óta. Munkatársaink magasan képzett, rutinnal és tapasztalattal rendelkező budapesti társasház könyvelők, így a ránk bízo ...
 • Kerti gép kölcsönzés Budapest,...Hirdetés szövege: Kerti gép kölcsönzés vagy építőipari gép kölcsönzés esetén bátran keresse budapesti cégünket, hiszen sok éves szakmai tapasztalattal foglalkozunk gépkölcsönzéssel. Gépeinket folyamatosan karbantartjuk, igény esetén felújítjuk, hogy ügyfeleink mindig tökél ...
© 2018 Awacs Design és Reklámiroda Kft. Minden jog fenntartva.

Kategóriák